Wednesday, December 3, 2008

შავ-თეთრი ფოტო და ბიჭების სიყვარული

შავ-თეთრი ფოტო ძალიან მგრძნობიარე, სექსულაური და სათუთია. ბიჭების სიყარული კი უფრო მგრძნობიარე, სექსულაური და სათუთი შავ-თეთრ ფოტოში. მე დავტკბი ამ სურათების შერჩევისას. იმედია ეს სურათები თქვენც რომანტიულ ბურანში გაგხვევთ.


2 comments:

GayGuy said...

არა ხო ვთქვი დავითი პორნოგრაფიაში დაიკარგა თქო :):):):)

David M said...

და შენ პროზაში ხო??? ;)

Blog Widget by LinkWithin